logo hlava
hlavik kontakt
nadmenu
home
onas
fotovoltaika
reference
legislativa
kontkat
nic

Buzzing Lines s.r.o.
IČO: 28281438
Mail: info@bzlines.cz

Kontaktní formulář

Elektrárny
foto

ELEKTRÁRNY

Nabízíme kompletní realizaci fotovoltaických elektráren na bázi křemíkových panelů (mono i polykrystalických) a na bázi tenkých vrstev. Každá z technologií má svoji specifikaci a na základě odborného posouzení Vám můžeme nabídnout vhodnou a ekonomicky rentabilní variantu.

Dále pro naše zákazníky zajišťujeme

 • studie realizovatelnosti fotovoltaických systémů - v závislosti na lokalitě a orientaci plochy určené pro FVE

 • návrh nejvhodnější technologie využívající některou ze tří nejvyužívanějších technologií - monokrystalické, polykrystalické a na bázi tenkých vrstev

 • vypracování autorizované projektové dokumentace fotovoltaického systému společné se studií na výtěžnost takového systému a návratnost investic

 • vyřízení stavebního povolení, popřípadě koordinace vyřízení změny územního plánu

 • realizace fotovoltaického systému "na klíč"

 • zajištění připojení fotovoltaického systému u distribuční společnosti

 • vyřízení licence pro prodej elektřiny u Energetického regulačního úřadu

 • pomoc při sestavení potřebných žádostí

 • pomoc při zajištění financování projektu

TERMOKAMERA

Našim zákazníkům i externím subjektům nabízíme jako doplňkovou službu možnost měření panelů a měničů profesionální průmyslovou termografickou kamerou, která převádí infračervené záření na elektrický signál a tím umožňují jeho viditelnost. Tak se odhalují anomálie a slabá ísta (tzv. hot spoty) v použitých elektrických materiálech a zařízeních, která je možno kontrolovat i za provozu a bez demontáže nebo poškození. Případné problémy, které mohou vést až k požáru nebo poškození technologií, jsou tak odhaleny dříve, než nastanou.

Měření termokamerou nabízíme pro:

 • pravidelnou kontrolu při údržbě elektrických zařízení,
 • podporu preventivní mechanické údržby,
 • spolehlivé měření teploty zařízení,
 • kontrolu komponent při výrobě elektřiny,
 • analýzu přehřívání desek plošných spojů apod.

V případě, že byste měli zájem o tuto službu nebo bližší informace, neváhejte nás kontaktovat


DALŠÍ SLUŽBY

obnovitelné zdroje energie - http://www.wave-catcher.net

- patent chránící technologické řešení zařízení k přeměně kinetické energie mořských vln na energii elektrickou