logo hlava
hlavik kontakt
nadmenu
home
onas
fotovoltaika
reference
legislativa
kontkat
nic

Buzzing Lines s.r.o.
IČO: 28281438
Mail: info@bzlines.cz

Kontaktní formulář

foto

HOME

Společnost Buzzing Lines s.r.o. se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k vyčerpatelnosti tradičních zdrojů energie (zemní plyn, ropa, uhlí…) a ke zvyšující se energetické spotřebě se do budoucna jeví jako nezbytnost orientovat se na nevyčerpatelné zdroje energie.

Nejvýkonnějším zdrojem obnovitelné energie je Slunce a jeho záření (dále jsou to například proudění větru, slapové jevy, energie biomasy, solární energie, geotermální energie). Při použití fotovoltaických panelů dochází k přímé přeměně solární energie na elektrickou energii. Díky přímému zpracování slunečního záření dochází k nejčistší výrobě elektrické energie s nejmenším zatížením životního prostředí vůbec. Na myšlence minimálních trvalých zásahů do životního prostředí je v tomto duchu koncipována globální strategie společnosti Buzzing Lines s.r.o.